MVO Westland, ondernemen met je hart!

"Laat u ook inspireren, meldt u aan voor onze events"

Inge Vermeulen - Directeur Patijnenburg

"Samen met het bedrijfsleven werken we aan 'MVO 2.0'"

Inge Vermeulen - Directeur Patijnenburg

Integreren via werk WERKT!

Nieuwsgierig naar de succesvolle Westlandse integrale doe-aanpak om migranten en statushouders gericht via werk, opleiding en inburgering lonend te laten integreren in de Westlandse samenleving? Op donderdag 27 oktober delen ondernemers, de gemeente Westland en MVO Westland hun kennis, resultaten en opbrengsten over ‘Integreren via werk WERKT!’

De Westlandse-aanpak krijgt via de lijn van publiek, privaat, praktisch en pragmatisch ontwikkelen, waarbij bedrijfsleven en gemeente samen aan het stuur zitten om participatie en integratie ‘lean en mean’ vorm te geven, meer gestalte. Zo worden momenteel, via een voorselectie binnen de opvanglocaties, die vluchtelingen/statushouders opgepakt, waarvoor de slagingskans op een succesvolle participatie en integratie het grootst is binnen het Westland.

Programma
13.00 uur – 13.30 uur Inloop met koffie en thee
13.30 uur – 13.45 uur Welkom door Richard Engelfriet
13.45 uur – 14.45 uur De Westlandse integrale Doe-aanpak (Inge Vermeulen, directeur Patijnenburg, stakeholder MVO Westland) en betrokken ondernemers en statushouders over De Westlandse integrale Doe-aanpak. In beeld, aan het woord en in actie.
14.45 uur – 15.00 uur De Sleutel tot Innovatief Denken (1) (Richard Engelfriet)
15.00 uur - 15.30 uur Pauze
15.30 uur – 15.45 uur De Sleutel tot Innovatief Denken (2) (Richard Engelfriet)
15.45 uur – 16.15 uur Veranderende voorkeuren op de arbeidsmarkt. (Nicolette van Gestel, Hoogleraar Tilburg University)
16.15 uur – 16.45 uur Blijven is meedoen. (Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
16.45 uur – 17.15 uur Boeien, binden en borgen van de Westlandse-aanpak. (Interview met Mpanzu Bamenga, coördinator Het Wereldhuis, Nicolette van Gestel, Hoogleraar Tilburg University, Mohamed el Mokaddem, wethouder gemeente Westland en Dorine Manson, directeur Vluchtelingenwerk Nederland.)
17.15 uur – 18.00 uur Netwerkborrel

Locatie: De Westlandse Druif, Vlotlaan 535, 2681 TW, Monster

U kunt zich hier aanmelden