MVO Westland, ondernemen met je hart!

"De gun-factor is doorslaggevend voor het succes"

Inge Vermeulen - Directeur Patijnenburg

Werk geeft plezier aan het leven

Samen met het Westlandse bedrijfsleven zet MVO Westland zich in voor mensen die aan de zijlijn van de arbeidsmarkt staan. Als ondernemer weet u als geen ander dat goede medewerkers de basis vormen van een succesvol bedrijf. Met het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt versterkt u uw team met zeer gemotiveerde medewerkers. Want werk is belangrijk voor iedereen, van werkzoekende tot werkgever. Werk zorgt voor inkomen en draagt er aan bij dat mensen meedoen in de maatschappij.

Wat kunt u als werkgever doen?

Als werkgever kunt u het verschil maken, door werkzoekenden kansen te bieden. Daarmee draagt u bij aan een gezonde en sociale arbeidsmarkt in het Westland. Ook investeert u in een sociaal imago van uw bedrijf waarbij de werknemers een afspiegeling zijn van de omgeving. U krijgt de kans medewerkers op te leiden die precies bij uw bedrijf passen. En u voldoet daarmee ook aan verplichtingen uit bijvoorbeeld de Participatiewet. Samen met MVO Westland helpt u werkzoekenden om hun talenten te benutten en aan de slag te gaan. Veel aansprekende Westlandse bedrijven zijn u al voorgegaan en maken werk van hun sociale betrokkenheid. Samen met een van onze MVO accountmanagers inventariseert u de mogelijkheden hoe u uw steentje bij kan dragen.

Wat levert het u op?

• Meer diversiteit op de werkvloer
• Gemotiveerde werknemers
• Duurzaam werk voor mensen (waaronder mensen met een arbeidsbeperking)
• Een business case voor uw eigen organisatie
• Goodwill bij uw klanten en relaties
• Voordeel bij aanbestedingen (social return on investment)
• U voldoet aan wet- en regelgeving zoals de Participatiewet
• U draagt bij aan een gezond en sociaal Westland

Partner worden?

Lees hier wat het MVO Partnership inhoudt of zoek vrijblijvend contact met een MVO accountmanager voor meer informatie:

Branchegericht samenwerken
MVO Westland is onderdeel van Patijnenburg en zet zich in voor een duurzaam sociaal-economisch Westland. Wij werken samen met de bedrijven, onderwijsinstellingen, Opleidings- & Ontwikkelingsfondsen die in het Westland aanwezig zijn om te anticiperen op de huidige en toekomstige personeelsvraag.