MVO Westland, ondernemen met je hart!

"De gun-factor is doorslaggevend voor het succes"

Inge Vermeulen - Directeur Patijnenburg

MVO Westland in de krant

Het team van MVO Westland staat deze week in de krant Gezond zijn Beter worden met een artikel over werkzoekenden uit de bijstand. Hierbij het hoofdartikel:

‘Sociaal ondernemerschap is nog nooit zo belangrijk geweest’

De groep mensen die hun baan verliezen groeit nog steeds.Landelijk zijn ruim 700.000 mensen afhankelijk van een uitkering.De nieuwe Participatiewet moet straks mee helpen om iedereen met arbeidsvermogen te helpen aan passend werk. Vooral de onderkant van de arbeidsmarkt zou hierdoor extra kansen moeten krijgen. De kunst wordt met elkaar passende arrangementen te bedenken om iedereen naar vermogen te laten werken. Hierbij wordt een beroep gedaan op werkgevers om hun deuren open te zetten.

Werkgevers hebben de handschoen opgepakt en in het sociaal akkoord afgesproken dat zij 125.000 banen gaan creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook in onze regio worden de schouders onder het terugdringen van de werkloosheid gezet. De stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden doet een enorme aanslag op zowel de rijks- als gemeente Begroting. MVO draagt dus bij aan een besparing en zorgt ervoor dat mensen zich gelukkig voelen omdat ze weer meetellen. Het is voor alle betrokkenen een win/win situatie.

Consequenties
De nieuwe participatiewet moet het mogelijk maken om met name de mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Jaap Hinfelaar is één van de accountmanagers bij MVO Westland, de organisatie die het maatschappelijk verantwoord ondernemen in haar naam heeft verankerd. “Veel werkgevers, zeker in Westland, hebben de intentie om werkplekken beschikbaar te stellen. Zij voelen zich verantwoordelijk voor dit maatschappelijke vraagstuk. We merken wel dat er nog veel vragen leven: Hoe kan ik in mijn bedrijf dit organiseren. Wat betekent dit voor mijn medewerkers. Wat zijn de financiële consequenties. Voor ieder bedrijf zijn de mogelijkheden om een bijdrage te leveren anders. De MVO accountmanager van MVO Westland kan een werkgever adviseren. Als een werkgever zich aanmeldt bij MVO Westland die nog niet precies weet hoe hij zijn bijdrage kan leveren, voeren we een Quicscan uit. We maken een snelle analyse van het bedrijf waarin we samen met de werkgever de mogelijkheden bepalen. We kunnen bijvoorbee een aangepast takenpakket creëren, passende kandidaten voorstellen, jobcoaching organiseren en de subsidie regelen. In het najaar zullen de laatste details m.b.t. de implementatie van de participatiewet bekend zijn. Hierop vooruitlopend organiseert MVO Westland op 3 juli a.s. voor zijn partners een ondernemerspanel over dit onderwerp.

We willen met die ondernemers bekijken hoe we de participatiewet praktisch kunnen vertalen zodat we er samen een succes van kunnen maken”.

Terug naar nieuwsoverzicht