MVO Westland, ondernemen met je hart!

"De gun-factor is doorslaggevend voor het succes"

Inge Vermeulen - Directeur Patijnenburg

25 september: Startbijeenkomst bij Rexnord

Donderdag 25 september a.s. ondertekenen MKB Westland, VNO-NCW Westland-Delfland en LTO Glaskracht Westland een intentieverklaring om MVO Westland actief te ondersteunen in de maatschappelijke opdracht om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag te helpen. De wethouder Mohamed el Mokaddem zal als betrokken partij en als hoofdambassadeurs voor MVO Westland deze intentieverklaring mede ondertekenen. U kunt daar bij aanwezig zijn.

Het zetten van deze handtekening is het startschot om gezamenlijk te werken aan een Westlandse arbeidsmarkt waar we kansen bieden aan onze inwoners. Onze ambitie is: niemand onnodig aan de kant. Dat betekent dat we er samen de schouders onder zetten en onze intenties gaan omzetten naar een concreet actieplan, het Westlands Sociaal Akkoord.

Met de komst van de participatiewet in januari 2015 staan we voor de opdracht landelijk 125.000 garantiebanen te creëren. Door de intentieverklaring spreken de ondernemersverenigingen af om hun achterban actief te benaderen om dit gezamenlijk ook op lokaal niveau in te gaan vullen.

De bijeenkomst vindt plaats bij het bedrijf Rexnord Flattop Europe b.v. in ’s Gravenzande. Tijdens de bijeenkomst zal Rexnord, en nog een aantal andere Westlandse bedrijven, direct het goede voorbeeld geven en zich aansluiten bij MVO Westland. Zij spreken hierdoor uit actief een bijdrage te leveren aan een duurzame arbeidsmarkt en als ambassadeur op te treden. Enkele van deze bedrijven hebben hun ondernemershart al laten spreken en hebben al concreet invulling gegeven aan de MVO Westland ambities: kansen bieden aan mensen die dat nog niet op eigen kracht is gelukt.

We nodigen u van harte uit om getuige te zijn van dit ‘startschot’ voor de gezamenlijke sociale opdracht. U kunt zich aanmelden door deze mail te beantwoorden of te mailen naar info@mvowestland.nl

Programma 25 september 2014
15.30 uur Inloop
16.00 uur Start programma met verschillende sprekers, o.a:
- Vertegenwoordiger namens gastheer Rexnord
- Wethouder gemeente Westland Mohamed el Mokaddem
- Vertegenwoordiger namens de ondernemersverenigingen
16.45 uur Ondertekening van de verklaring met ondernemersverenigingen
Ondertekening MVO Westland convenant met meerdere bedrijven waaronder gastheer Rexnord
17.00 uur Afsluitende borrel met de mogelijkheid deel te nemen aan de rondleiding bij Rexnord
18.00 uur Einde

Locatie:
Rexnord Flattop Europe b.v.
Einsteinstraat 1
2691 GV ’s-Gravenzande

Wij ontvangen u graag 25 september bij onze toekomstige MVO Partner Rexnord!

Terug naar nieuwsoverzicht