MVO Westland, ondernemen met je hart!

"De gun-factor is doorslaggevend voor het succes"

Inge Vermeulen - Directeur Patijnenburg

Betty in het Hele Westland: ‘WL heeft een maatschappelijk hart’

Op 1 juni 2015 is Betty Talstra gestart als nieuwe tijdelijk directeur van Patijnenburg. Ze volgt Desirée Curfs op die een nieuwe uitdaging aangegaan is als directeur van Stroomopwaarts MVS. Nu twee maanden later voelt Betty zich al helemaal op haar plek. De komende tijd zal zij samen met de gemeente Westland de toekomstplannen uitstippelen voor Patijnenburg. Een toekomst van bezuinigingen en nieuwe regelgeving maar ook van intensieve samenwerking met het bedrijfsleven en nieuwe kansen.

door Iris van Santen

“Het is echt een warm bad waar ik in terecht ben gekomen”, aldus tijdelijk directeur Betty Talstra over haar start bij Patijnenburg. En niet alleen bij Patijnenburg, overal in Westland word ik met open armen ontvangen. Heel bijzonder is dat. Het is mooi en dankbaar om voor deze organisatie te mogen werken. Hier zie je goed wat mensen met een beperking of langdurig werklozen allemaal in hun mars hebben en dat is indrukwekkend. Ondanks de complexe fysieke, sociale en cognitieve problemen waar ze mee te kampen hebben, zijn ze met de juiste begeleiding tot heel veel in staat. Mijn voorgangster Desiree Curfs heeft een hele goede, gezonde organisatie achtergelaten. Een organisatie die midden in de Westlandse samenleving staat.”

Bedrijvigheid
Lopend door de grote productiehallen van Patijnenburg aan de Ambachtstraat in Naaldwijk is de grote bedrijvigheid te zien die er binnen de muren van Patijnenburg plaatsvindt. Ondertussen vertelt Betty over de werkzaamheden die de medewerkers van Patijnenburg uitvoeren. “Dit is de productieafdeling waar we werk uitvoeren voor verschillende werkgevers. Zoals bijvoorbeeld het in elkaar zetten en verpakken van lampen voor Agrolux, het vervaardigen van montagesystemen voor Solar Construct Nederland, het samenstellen van de Center Parcs welkomstkoffertjes en montagewerkzaamheden voor KUBO en Van der Valk Systemen. De werkgebieden variëren van metaalbewerking tot verpakken en van schoonmaak tot groenonderhoud. Daarnaast werkt een aantal van onze mensen op locatie bij een bedrijf, zoals bijvoorbeeld bij Esperit Elements in ’s-Gravenzande waar zo’n 20 medewerkers onder begeleiding plantenarrangementen samenstellen in de kwekerij.”

Leerwerktrajecten
Betty, hiervoor werkzaam als directeur bij de gemeente Zoetermeer, zal de komende zes maanden Patijnenburg leiden. Waarom tijdelijk? “Patijnenburg wil echt de tijd nemen voor het vinden van een geschikte opvolger van DesirEe Curfs”, legt ze uit. “Ondertussen zullen we nadenken over de toekomst: welke kant willen we op met Patijnenburg gezien de economische situatie, de bezuinigingen en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt? Bovendien is per 1 januari 2015 de nieuwe Participatiewet in werking getreden en dat vraagt om meebewegen van Patijnenburg. Om de juiste koers te bepalen werken we samen met gemeente Westland en het bedrijfsleven verschillende scenario’s uit. In elk van die scenario’s spelen re-integratie en maatschappelijk verantwoord ondernemen een centrale rol. Hoe? Onder andere door leerwerktrajecten te bieden voor re-integratie van mensen in de bijstand. Dit doen we via Werkstroom BV, dat onderdeel is van Patijnenburg. Werkstroom begeleidt mensen die om verschillende redenen korte of langere tijd buiten het arbeidsproces staan met deze leerwerktrajecten. Door het bieden van coaching of opleidingen worden competenties verder ontwikkeld en kunnen ze geleidelijk weer deelnemen aan het arbeidsproces. Daarnaast helpt Werkstroom bij het zoeken naar passend werk.

MVO Westland
“MVO Westland is nog zo’n belangrijk speerpunt”, gaat Betty verder. “In deze tijd van de participatiesamenleving wordt er extra inzet van het Nederlands bedrijfsleven gevraagd. De Participatiewet is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, dus zeker ook van de ondernemers in Westland. Met MVO Westland gaan we een partnership aan met bedrijven in deze regio. Dat betekent dat we intensief met ze samenwerken om zoveel mogelijk mensen met een uitkering weer aan het werk te krijgen. Ondernemers kunnen hierbij helpen door bijvoorbeeld vacatures beschikbaar te stellen, werkprocessen aan ons uit te besteden of gebruik te maken van onze diensten zoals schoonmaak, catering en groenvoorziening. Maar ook door actief mee te denken met onze organisatie. Inmiddels hebben al veel bedrijven zich bij MVO Westland aangesloten, maar we zijn altijd op zoek naar nieuwe bedrijven die ondernemen met hun hart. En Westland heeft ook echt een maatschappelijk hart. Westlanders zijn er voor elkaar, zijn bereid om iets te doen voor een ander. En door iemand weer aan het werk te helpen, geef je diegene niet alleen brood op de plank. Meedoen aan het arbeidsproces betekent zoveel meer dan alleen het hebben van financiële zekerheid. Het geeft zelfvertrouwen, een doel in het leven, het gevoel ergens bij te horen, een verhaal om te vertellen. Werk is de beste zorg. Vanaf 1 september wordt Henk Salome de nieuwe aanjager van MVO Westland, daar zijn we heel erg blij mee.”

Prestatie
Ook al werkt ze er pas twee maanden, Betty heeft de medewerkers van Patijnenburg al in haar hart gesloten. En de medewerkers haar ook. Want overal waar ze komt, wordt ze met veel enthousiasme begroet door de hardwerkende medewerkers “Het is zo mooi om te zien hoe mensen opleven als ze een baan hebben, hoe ze meer zelfvertrouwen krijgen, hoe ze groeien. Ik zie het elke dag als ik hier door het gebouw loop. Dit werk heeft zoveel mooie kanten. Je ziet mensen die fysiek of geestelijk eigenlijk maar weinig kunnen en toch zo positief in het leven staan. Wat ze weten te presteren, dat is fantastisch! Dat geeft me een heel goed gevoel. En niet alleen mij, maar ook de werkgevers die hier hun steentje aan bijdragen door deze mensen een kans te geven. Het is heel dankbaar en zinvol werk.”

Terug naar nieuwsoverzicht