MVO Westland, ondernemen met je hart!

"De gun-factor is doorslaggevend voor het succes"

Inge Vermeulen - Directeur Patijnenburg

'De juiste persoon voor de juiste baan'

De doelgroep waarvoor Patijenenburg werkplekken realiseert valt grofweg op te delen in twee categorieën. Interim-directeur Betty Talstra vertelt: “Enerzijds zijn er de mensen die wegens een bepaalde handicap moeilijk aan een baan komen en anderzijds zijn er mensen die al geruime tijd in de bijstand zitten en van daaruit niet de stap naar werk kunnen nemen. Bij Patijnenburg vinden we het belangrijk dat al deze mensen werk kunnen vinden dat bij hen past. Dat is niet alleen goed voor de maatschappij, maar ook voor de mensen zelf. Het hebben van een baan geeft mensen zelfvertrouwen en een gevoel van eigenwaarde. En, als het niet lukt om mensen bij een bedrijf te laten werken, dan gaan ze bij ons intern aan de slag met productiewerk.”

Koppelen
Patijnenburg werkt veel samen met het Westlandse bedrijfsleven om haar taak te volbrengen. Dit doet zij onder de vlag van het MVO Westland convenant. Betty Talstra: “Sinds 1 januari is de nieuwe Participatiewet van kracht. Dat betekent dat iedereen die kan werken, maar daar ondersteuning bij nodig heeft, aan de slag moet kunnen gaan. Het Nederlandse bedrijfsleven moet zorgen voor geschikte banen. In Westland kunnen bedrijven het MVO Westland convenant ondertekenen om aan te geven dat ze samen met ons de juiste persoon aan de juiste baan willen koppelen.”

Empowerment
“In het geval van een arbeidshandicap kunnen we een bestaande baan zodanig aanpassen dat hij vervult kan worden door iemand met een handicap”, gaat Betty Talstra verder. “Mensen die uit de bijstand komen zijn soms moeilijker. Deze groep wordt opnieuw beoordeeld op hun mogelijkheid om te werken. Ze kampen vaak met complexe problematiek die een afstand tot de arbeidsmarkt schept. Ze zijn bijvoorbeeld zo vaak afgewezen voor sollicitaties dat ze zich minderwaardig voelen. ‘Empowerment’ is hierbij belangrijk. Daarnaast geven we hen training. Wie jaren niet gewerkt heeft, moet bijvoorbeeld opnieuw leren representatief voor de dag te komen, netjes op tijd te zijn voor afspraken of gewoon vroeg op te staan en heel de dag in touw te zijn. Daar helpen wij mee!”

Terug naar nieuwsoverzicht