MVO Westland, ondernemen met je hart!

"De gun-factor is doorslaggevend voor het succes"

Inge Vermeulen - Directeur Patijnenburg

"Mensen met een beperking zijn loyale medewerkers"

Niet iedereen vindt gemakkelijk zijn of haar plek op de sterk veranderende arbeidsmarkt. Patijnenburg in het Westland ontwikkelt werkgelegenheid op maat voor mensen met een arbeidsbeperking en langdurig werklozen, dit onder het label MVOWestland, Ondernemen met je hart!

Al meer dan zestig jaar zorgt Patijnenburg ervoor dat mensen met een arbeidsbeperking en werklozen een actieve rol in de maatschappij krijgen. De flexibilisering van de arbeidsmarkt en de noodzaak mee te gaan in de ontwikkeling rond MVO maken het voor ondernemers aantrekkelijk om van de diensten van Patijnenburg gebruik te maken.
“Patijnenburg is een bedrijf met een echt Westlandse mentaliteit”, vertelt Betty Talstra in buurtkwekerij De Vrolijke Stek, in ’s-Gravenzande. Hier krijgen mensen met een beperking de kans om te werken in een groene omgeving en actief mee te doen in de samenleving. Betty Talstra volgde op 1 juni jl. Desirée Curfs op als directeur a.i. van de Westlandse sociale werkvoorziening. Betty heeft veel ervaring als manager op het maatschappelijk sociaal terrein en was betrokken bij de ondersteuning van gemeenten bij de invoering van de Participatiewet en de samenwerking tussen sociale diensten en SW-bedrijven. Samen met Henk Salome, vanaf 1 september de nieuwe aanjager van MVO Westland, is nu een sterk team gevormd dat werkgevers gaat stimuleren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Salome werkte meer dan dertig jaar in de internationale sierteelthandel, o.a. bij de Dutch Flower Group, en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de groei van de bedrijven van het concern en het versterken van de sierteeltsector in Nederland.

Loyale werknemers
“Met de nieuwe Participatiewet, die op 1 januari is ingegaan, moeten zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking aan een baan geholpen worden. Er is afgesproken dat werkgevers 100.000 banen invullen met mensen uit de doelgroep. Bedrijven die mensen uit een uitkeringssituatie of met een arbeidshandicap in dienst nemen, kunnen ‘MVO Convenant Partner’ of ‘MVO Proud Partner’ worden”, benadrukt Henk Salome. Betty Talstra voegt er aan toe dat bijna iedereen graag wil werken, maar vaak niet gemakkelijk een plek op de arbeidsmarkt vindt. “Patijnenburg helpt mensen niet alleen aan een passende job, afgestemd op hun capaciteit en talent, maar we begeleiden en stimuleren hen ook in hun ontwikkeling. Werk betekent immers respect en waardering, eigenwaarde, het gevoel ergens bij te horen, ontplooiing en plezier. Onze medewerkers met een arbeidshandicap werken op hun eigen tempo, maar zetten zich voor 100% in voor de opdrachtgever. Onze ervaring is dat zij erg loyale werknemers zijn.” Henk Salome merkt op dat veel werkgevers er al de voordelen van hebben ervaren. “Toch moet bij een aantal werkgevers de inzet van mensen met een arbeidsbeperking nog landen. Wij gaan dan ook aan de slag om te zorgen dat er nog meer mensen van Patijnenburg geplaatst kunnen worden bij Westlandse bedrijven. Omdat in dit gebied MVO hoog in het vaandel staat heb ik er veel vertrouwen in!”

Terug naar nieuwsoverzicht