MVO Westland, ondernemen met je hart!

"De gun-factor is doorslaggevend voor het succes"

Inge Vermeulen - Directeur Patijnenburg

1.400 Banen voor arbeidsbeperkten in Haaglanden voor 2017

MVO Westland is onderdeel van WSP Haaglanden, lees meer over de regionale campagne en onze gezamenlijke dienstverlening in onderstaand persbericht.

Donderdag 29 oktober start de campagne ‘ondernemen met je hart’. Doel van de campagne is om zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen. In Haaglanden moeten er voor 2017 1.400 banen bij komen voor mensen met een arbeidsbeperking. De helft bij de overheid en de andere helft bij het bedrijfsleven. De verwachting is dat het aantal mensen met een arbeidsbeperking dat een baan zoekt groter wordt, omdat de sociale werkvoorziening geen nieuwe mensen meer mag toelaten. Dat betekent dat deze mensen aan de slag moeten bij werkgevers in Haaglanden.

Sinds 1 januari is de Participatiewet van kracht. Die wet regelt dat mensen die niet of moeilijk in staat zijn zelf werk te vinden aan werk worden geholpen. Iedereen die kan werken, moet binnen zijn mogelijkheden aan de slag en heeft recht op ondersteuning. Het Werkgeversservicepunt Haaglanden (WSP Haaglanden) heeft hierin een belangrijke taak. Naast dat het WSP Haaglanden vraag en aanbod van werk samen brengt geeft het ook advies en ondersteuning aan werkgevers bij het in dienst nemen van deze mensen.

Arbeidsbeperking
Een bijzondere doelgroep binnen de Participatiewet zijn mensen met een arbeidsbeperking. Dat zijn mensen die door ziekte of een beperking niet in staat zijn om zelfstandig het minimumloon te verdienen. Maar wel heel graag aan het werk willen en, net als vele andere Nederlanders, volwaardig aan de samenleving willen deelnemen. Voor die mensen hebben politiek, vakbonden en werkgevers een aparte afspraak gemaakt. Die houdt in dat alle werkgevers in Nederland samen voor werk zorgen. 25.000 banen bij de overheid en 100.000 in de marktsector. Dit moet in 2026 gerealiseerd zijn. Voor Haaglanden betekent dat dat er 700 banen bij het bedrijfsleven moeten komen en 700 bij de overheid voor 2017. Dit omdat de overheid in Haaglanden groter is dan in andere regio’s.

Ondersteuning voor werkgevers
Om werkgevers tegemoet te komen kunnen zij rekenen op allerlei vormen van ondersteuning van het WSP Haaglanden zoals begeleiding door een externe deskundige, financiële regelingen en zaken als vervoer en aanpassingen van een werkplek.

Met de campagne wil WSP Haaglanden aan werkgevers twee zaken duidelijk maken. Ten eerste dat er vanaf nu één contactpunt is in de regio voor al hun arbeidsvragen. Dat is WSP Haaglanden. Ten tweede dat WSP Haaglanden werkgevers kosteloos kan ondersteunen bij de invulling van de banenafspraken. Het WSP Haaglanden is bereikbaar via telefoonnummer 070 - 700 33 35 en via de website www.werkstarthier.nl.

Samenwerkingsverband
Achter het WSP Haaglanden staan: MVO Westland, WSP Delft, het Rijswijks Werkcentrum RWC, WSP Den Haag en UWV. Sinds 2014 hebben deze partijen hun krachten gebundeld in het WSP Haaglanden. Werkgevers kunnen voor al hun arbeidsvragen terecht bij één contactpunt. Vervolgens wordt alles in gang gezet om werkgevers vakkundig te helpen.

Terug naar nieuwsoverzicht