MVO Westland, ondernemen met je hart!

"De gun-factor is doorslaggevend voor het succes"

Inge Vermeulen - Directeur Patijnenburg

Meer mensen aan het werk

Westland staat bekend om zijn sterke sociale cohesie met maatschappelijk betrokken inwoners en ondernemers. In 2015 hebben LTO Noord Glaskracht, VNO NCW Westland-Delfland, MKB Westland, Patijnenburg en de gemeente Westland een Westlands Actieplan opgesteld. De NBBU ondersteunt het actieplan.

In Westland zijn er ruim 8500 bedrijven en 60.000 werkplekken. Van het inwoneraantal van zo’n 104.000 zijn er ongeveer 350 mensen arbeidsgehandicapt en 600 mensen jonggehandicapt. Door de economische crisis zijn er meer mensen dan ooit aan de zijlijn komen te staan, dit is onder andere de reden dat er momenteel zo’n 2000 mensen zijn zonder werk.

Met de komst van de Participatiewet zijn regelingen en vangnetten voor de onderkant van de arbeidsmarkt grotendeels vervallen. Zo veel als mogelijk volwaardig meedoen in de samenleving in een reguliere baan is de bedoeling. In het actieplan zijn afspraken gemaakt om meer mensen aan de slag te krijgen. Met MVO Westland, ondernemen met je hart hebben we in Westland een goed instrument om meer mensen aan de slag te krijgen. Ook is in 2015 een nieuwe ambassadeur voor MVO Westland gestart, Henk Salome. Henk gaat bij grote Westlandse bedrijven langs om te bespreken wat de mogelijkheden zijn om werkplekken en werkervaringsplekken te realiseren.

Dit heeft inmiddels geresulteerd in een aantal intensieve contacten waar de accountmanagers van MVO Westland inhoudelijk mee aan de slag zijn gegaan. De eerste resultaten zijn al zichtbaar doordat zowel mensen met een arbeidshandicap als mensen uit de uitkering bij deze bedrijven aan het werk zijn.

Komend jaar moet er echter nog veel gebeuren om voor meer Westlanders een (aangepaste) arbeidsplek te realiseren en daar is het Westlandse bedrijfsleven uitermate belangrijk in.

Wethouder El Mokaddem zegt hierover: “Het actieplan is belangrijk voor Westland, want hiermee creëren we kansen op de arbeidsmarkt. Ik ben blij dat zoveel partners het plan tekenden en ondersteunen, vele handen maken immers licht werk. En vooral: ze scheppen banen. Maar het werk is niet af. We zoeken meer ondernemers die vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid met ons de handen ineen slaan, zodat zoveel mogelijk mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag kunnen.”

Terug naar nieuwsoverzicht