MVO Westland, ondernemen met je hart!

"De gun-factor is doorslaggevend voor het succes"

Inge Vermeulen - Directeur Patijnenburg

Werk centraal bij integratie Westlandse statushouders

Werk is dé manier om mee te doen en te integreren in de Westlandse samenleving. Werk loont en draagt positief bij aan het vergroten van het gevoel van eigen waarde en zelfstandigheid. Reden voor de gemeente Westland om via het project ‘Meetellen en Meedoen’ Westlandse statushouders aan werk te helpen.

In aanwezigheid van wethouder Mohamed el Mokaddem zijn de eerste statushouders op woensdag 11 mei aan de slag gegaan. “Werk is een belangrijk middel om deel te nemen aan de Westlandse samenleving. Werk versterkt de onderlinge solidariteit, voorkomt sociale uitsluiting en isolement. Mensen die werken hebben een hogere zelfwaardering en voelen zich ook gelukkiger, blijkt keer op keer uit onderzoek. Bovendien geeft het structuur aan je leven, het levert sociale contacten op en sociale status en vergroot je vaardigheden. Kortom: Werk is belangrijk om je snel thuis te voelen in Westland.”, aldus El Mokaddem.

Project Meetellen en Meedoen
Het doel van het project ‘Meetellen en Meedoen’ is om 75 statushouders te begeleiden naar betaald werk, door een innovatieve integrale sluitende aanpak. Gezien de grote afstand tot de Nederlandse arbeidsmarkt is het van belang deze doelgroep vanaf het eerste moment extra (integrale) ondersteuning te bieden op het gebied van taal en werk. Hiervoor is een intensieve samenwerking met het Westlandse bedrijfsleven, Vluchtelingenwerk en de Westlandse welzijnsorganisatie Vitis Welzijn noodzakelijk. In Westland, waar doen voorop staat, blijkt dit een gouden module voor de integratie van statushouders in de Westlandse samenleving.

Eerste stap naar de Nederlandse arbeidsmarkt
Statushouders ontvangen vanaf het moment dat zij een woning in Westland krijgen toegewezen begeleiding bij het regelen van praktische zaken, het regelen van hun inburgering en bij het zoeken naar werk. In de praktijk betekent dit dat statushouders drie weken nadat zij in het Westland zijn komen wonen aan de slag gaan. Naast hun inburgeringscursus krijgen de statushouders een werkleertraject aangeboden waarbij ze direct voor tenminste 16 uur per week aan het werk zijn. Hierdoor maken zij kennis met de Nederlandse arbeidsmarkt en de vereisten die deze aan hen stelt. Op deze manier kunnen de statushouders een bijdrage leveren aan de maatschappij, terwijl zij de taal leren, inburgeren en hun kansen op werk vergroten!

Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap
Dit werkleertraject vindt zowel intern bij Patijnenburg/MVO Westland, maar vooral ook extern bij ondernemers plaats. Eén van de Westlandse bedrijven die zich wil inzetten voor de statushouders is de Best Fresh Group. Ook hier starten donderdag 12 mei en volgende week statushouders met een werkleertraject. De statushouders kunnen hier praktijkervaring opdoen in de AGF-sector, een bloeiende sector waarin veel kans op werk is. “Best Fresh Group voelt zich maatschappelijk verantwoordelijk en door statushouders een kans te geven op de arbeidsmarkt kunnen ze snel worden opgenomen in de maatschappij” aldus Tom Ouwerling namens de Best Fresh Group.

De lokale en regionale media heeft dit bericht goed opgepakt. Klik op de links voor het item op WOS TV en TV West.

Op de foto vertellen drie statushouders over hun werk aan wethouder El Mokaddem en Tom Ouwerling van de BFG

Terug naar nieuwsoverzicht