MVO Westland, ondernemen met je hart!

"De gun-factor is doorslaggevend voor het succes"

Inge Vermeulen - Directeur Patijnenburg

MVO Westland helpt 200 mensen aan het werk

MVO Westland heeft in het eerste half jaar van 2016 bijna 70% van de te bemiddelen groep werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt weten te plaatsen. Uit de Westlandse halfjaarcijfers blijkt dat 193 plaatsingen zijn gerealiseerd van de voor 2016 geplande 290. Daarmee loopt Westland voor op veel andere gemeenten, zowel in plaatsing bij de gemeente zelf als in plaatsing bij Westlandse werkgevers.

Wethouder El Mokaddem van gemeente Westland (Sociale zaken) is blij met resultaten die zijn behaald binnen het actieplan ‘Focus op werk 2015-2018’: “Net als in de sport wil je niet aan de zijlijn staan, je wilt meedoen aan de wedstrijd. Daar zetten we als gemeente op in. Ik ben daarom blij dat de aanpak werkt. Zo krijgen meer mensen een kans om mee te doen en bij te dragen aan de Westlandse economie en samenleving.”

Participatiewet
Met de komst van de Participatiewet is het de bedoeling dat iedereen meedoet in de samenleving, bij voorkeur in een reguliere baan. In 2016 betekent dit onder andere het plaatsen van 290 mensen op een (garantie)baan waarbij zij uit de uitkeringssituatie komen. Ook is de inzet om 150 werkleertrajecten in samenwerking met het bedrijfsleven in te vullen. “Hiermee zijn we nog niet klaar,” aldus El Mokaddem, “De goede resultaten zijn een stimulans om er zoveel mogelijk uit te halen, dat is winst voor deze groep, winst voor Westland.”

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
MVO Westland is een publiek-private samenwerking tussen de gemeente Westland, werkbedrijf Patijnenburg en inmiddels ruim 100 werkgevers die zich sterk maken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bijzonder is de Westlandse aanpak die voortkomt uit de echt Westlandse doe-mentaliteit. Westlanders pakken aan, pakken door en doen het liefst ‘gewoon’. De aanpak van re-integratie en werkgeversdienstverlening in het Westland sluit hier bij aan.

Terug naar nieuwsoverzicht