MVO Westland, ondernemen met je hart!

"De gun-factor is doorslaggevend voor het succes"

Inge Vermeulen - Directeur Patijnenburg

Helft statushouders direct na aankomst aan het werk in Westland

In het eerste halfjaar van 2016 heeft MVO Westland de helft van de nieuwe statushouders via een werkleertraject aan werk kunnen helpen. Vluchtelingen die een status en huis in het Westland toegewezen hebben gekregen krijgen direct praktische begeleiding bij de inburgering en huisvesting én bij het vinden van werk. Uitgangspunt is dat zij binnen drie weken aan de slag gaan. Deze innovatieve integrale aanpak gaat uit van de Westlandse doementaliteit waarbij werk centraal staat.

MVO Westland is een publiek-private samenwerking en verschillende werkgevers stellen hun bedrijven open voor de statushouders. Dat begint met een aantal kennismakingsbezoeken waar zij een indruk krijgen wat voor werk er te doen is in het Westland. Zo brachten 15 statushouders op vrijdag 1 juli een bezoek aan tuinbouwbedrijf Kees Stijger en groente- en fruitgroothandel Best Fresh Group. Directeur Kees Stijger: “We doen dit om aan mensen een indruk te geven hoe er in de kassen wordt gewerkt. Zo kunnen ze met eigen ogen zien wat er allemaal bij komt kijken om een goed product in de supermarkt te krijgen. We willen deze mensen die net naar Nederland zijn gekomen een beeld geven van ons land en het werk dat er in het Westland is. Zo krijgen mensen met groene vingers een idee wat ze hier kunnen doen.” Wethouder El Mokaddem van gemeente Westland (Sociale zaken): “Dankzij het project Meetellen en Meedoen helpen we deze nieuwe Westlanders aan werk, en daarbij komt dat ze door dit project van meet af aan deelnemen aan de Westlandse samenleving. Zo voelen zij zich sneller thuis in Westland.”

Samenwerking met werkgevers
In het project Meetellen en meedoen worden inmiddels 78 statushouders begeleid. 35 van hen zijn direct gestart met een leerwerktraject. Daarvan zijn 24 mensen aan de slag bij Patijnenburg, en 7 van hen bij diverse werkgevers, die zich als mentor inzetten voor de doelgroep. ‘Meetellen en meedoen’ is een samenwerking tussen MVO Westland en het Westlandse bedrijfsleven, Vluchtelingenwerk en welzijnsorganisatie Vitis Welzijn. De Westlandse aanpak gericht op het integreren via werk is daarmee een positieve uitzondering vergeleken met vele andere gemeenten. Zo blijkt uit een op 24 juni gepubliceerde enquête van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (www.kis.nl) onder gemeenten dat slecht een vijfde van de gemeenten beleid heeft om vluchtelingen te helpen, terwijl werken voor hen essentieel is.

Kennismakingsbezoeken
De kennismakingsbezoeken zoals die van vrijdag 1 juli vormen een eerste stap naar de Westlandse arbeidsmarkt. Statushouders die op het moment van vestiging nog weinig of geen Nederlands spreken krijgen al wel een indruk van de veel voorkomende werkzaamheden in de gemeente Westland, hét centrale punt voor zowel productie, verwerking als logistiek van bloemen, planten, groenten en fruit. Tom Ouwerling, Best Fresh Group: “Wij zetten ons ervoor in dat de mensen echt opgenomen worden in ons bedrijf en alle facetten van ons bedrijf leren kennen. Ze krijgen een of twee opleidingen aangeboden en dan is het de bedoeling dat ze een betaalde baan vinden. Dat kan bij ons intern of buiten ons bedrijf.” Een statushouder die eerder is gestart met een werkleertraject is Mustafa Orabi, vroeger fotograaf: “Ik ben blij met deze kans, zo kan ik ook snel de taal leren.” De komende periode worden er meer van dergelijke kennismakingsbezoeken georganiseerd. “Het is mooi om te zien dat mensen opleven als ze weer aan het werk zijn, ook al is dat op een ander niveau dan ze zijn gewend. Communiceren op de werkvloer helpt om de taal snel te leren. We zijn ook zeker op zoek naar meer bedrijven die leerwerkplekken of betaald werk beschikbaar hebben,” zegt Sanne van Schoote, projectleider Meetellen en Meedoen.

Foto: Een groep van vijftien statushouders bracht een kennismakingsbezoek aan Westlandse bedrijven om een indruk te krijgen van veel voorkomende werkzaamheden in Westland.

Terug naar nieuwsoverzicht