MVO Westland, ondernemen met je hart!

"De gun-factor is doorslaggevend voor het succes"

Inge Vermeulen - Directeur Patijnenburg

Werk voor nieuwe Nederlanders centraal bij Broodje B bijeenkomst

Vandaag organiseerden VNO-NCW en MKB Nederland een Broodje B lunchbijeenkomst over ‘Nieuwkomers in Nederland’. Die B staat voor ‘bewust’ en Sanne van Schoote, projectleider ‘Meetellen en Meedoen’ van MVO Westland vertelde daar over de succesvolle aanpak voor statushouders in het Westland. “Werk is dé manier om mee te doen en te integreren in de samenleving. Daarom krijgen in statushouders in het Westland direct praktische begeleiding bij de inburgering en huisvesting én bij het vinden van werk. Uitgangspunt is dat zij binnen drie weken aan de slag gaan.”

Bedrijvenbezoeken Westland
De rol van werkgevers stond tijdens de lunch centraal. Want hoe kunnen bedrijven die bewust ondernemen iets bijdragen? Sanne van Schoote vertelde de werkgevers dat vluchtelingen die een status en huis krijgen in Westland al na drie weken mee gaan op een bedrijvenbezoek. “We bezoeken een paar bedrijven om de mensen te laten zien wat voor type werk er is in onze regio. Wij hebben warme contacten met een aantal grote werkgevers die inmiddels ook statushouders aan het werk hebben. Het mooie van die bezoeken is dat statushouders beter weten wat er van hen verwacht wordt bij het werken in het Westland. Ze krijgen zicht op waar vraag naar is. Daarnaast krijgen werkgevers een beeld van de doelgroep.”

Statushouder aan de slag
De projectleider van MVO Westland was samen met statushouder Mustafa Orabi naar de bijeenkomst in Den Haag gekomen. Hij is sinds twee jaar in Nederland en was in Syrië fotograaf. Nu nam hij foto’s van de bijeenkomst. Sanne van Schoote: “Mustafa is een van de statushouders die wij naar werk toe hebben kunnen begeleiden. Hij is bij ons gestart met een werkleertraject en heeft daarnaast zijn inburgeringstraject bijna doorlopen. Hij start binnenkort met een stage bij de Best Fresh Group en hoopt fotografie als hobby te blijven uitoefenen.”

Dura Vermeer en SER
Naast aandacht voor de Westlandse best practice ging ook Alfred Boot, directeur Human Resources bij de Dura Vermeer Groep, in op de ervaringen vanuit hun bedrijf. Zo is de behoefte van het bedrijf aan goed opgeleid technisch personeel groot, geloven ze in culturele diversiteit en willen ze bijdragen aan de maatschappij. Verder was Arend Odé van de Sociaal-Economische Raad (SER) te gast. De SER heeft het initiatief genomen voor het lanceren van de website ‘Werkwijzer Vluchtelingen’, een online startpunt voor informatie over (arbeids)participatie van vluchtelingen in Nederland.

Foto: “Werk is dé manier om mee te doen en te integreren in de samenleving,” vertelde Sanne van Schoote van MVO Westland. “Statushouders in het Westland krijgen direct praktische begeleiding bij de inburgering en huisvesting én bij het vinden van werk.

Terug naar nieuwsoverzicht