MVO Westland, ondernemen met je hart!

"De gun-factor is doorslaggevend voor het succes"

Inge Vermeulen - Directeur Patijnenburg

Training geeft leidinggevende inzicht in werknemer met beperking

In het kader van de Week van het Werk volgden leidinggevenden vandaag de training ‘BuitenGewoon begeleiden’ over het werken met kandidaten uit de doelgroep van de Participatiewet. “Dat is belangrijk omdat het beter loopt op de werkvloer als werkgevers meer inzicht hebben in de beperking van deze werknemers,” zegt Hélène Vrij die de training geeft. Zij is personeelsconsulent bij sociaal werkbedrijf Patijnenburg, jobcoach voor mensen met een beperking en heeft zelf een dochter met een verstandelijke beperking en autisme.

Match werknemer en werkgever centraal
Volgens de trainster staat of valt het succesvol aannemen van mensen met een beperking met de match tussen werknemer en werkgever. “Vanuit MVO Westland steken we daar veel energie in. Als die match er eenmaal is, dan is ook de juiste begeleiding binnen het bedrijf essentieel. Daarbij helpt het als de interne begeleider het vanuit zijn of haar hart doet. Daarin staan ondernemers overigens niet alleen. Patijnenburg verzorgt jobcoaching op maat zodat werkgever en werknemer de ondersteuning krijgen die nodig is.” De training ‘Buitengewoon begeleiden’ helpt daarbij.

Werken met beelden
De training geeft leidinggevenden inzicht in het denken en doen van mensen met een beperking. Ook geeft ze praktische tips hoe werkgevers de werkrelatie kunnen verbeteren. Hélène Vrij neemt de leidinggevenden eerst even mee in het leven van iemand met een arbeidsbeperking. “Zo denken mensen met een verstandelijke beperking bijvoorbeeld anders en dat is soms moeilijk te begrijpen. Als werkgever zijn we bijvoorbeeld gewend om veel te praten. Mensen met een normaal vermogen zetten die mondelinge instructies om in handelen. Maar bij mensen met een beperking komt verbale communicatie vaak minder makkelijk binnen, het helpt dan om bijvoorbeeld met plaatjes te werken.”

Positieve feedback en herhaalde instructies
De leidinggevenden krijgen ook tips over de meest efficiënte manier van aansturen. “Iemand met een verstandelijke beperking heeft een heel andere aansturing nodig dan iemand met een psychische beperking,” licht de trainer toe. “Zo hebben mensen met een psychische beperking vooral behoefte aan positieve feedback. Anderzijds hebben mensen met een verstandelijke beperking vaak veel herhaalde instructies nodig. Na een week vakantie zijn deze mensen soms compleet vergeten in welke volgorde ze een klus deden.”

Kwaliteiten mensen benutten, niet ondervragen
Wat regelmatig verkeerd gaat op de werkvloer is dat medewerkers met een beperking worden ondervraagd. “Medewerkers en leidinggevende zijn soms geneigd om de nieuwe collega te betuttelen. Terwijl het juist belangrijk is dat ze zo zelfstandig mogelijk werken, anders gaan ze onderpresteren en dat leidt vaak tot negatief gedrag. De werkgever moet daarom kijken naar de kwaliteiten van de medewerker met een beperking en die benutten. Dat is een win-winsituatie voor beiden.”

Verrijking op de werkvloer
In de praktijk ziet de trainer en jobcoach dat het werken met medewerkers met een beperking een verrijking is op de werkvloer. “Deze medewerkers hebben veel doorzettingsvermogen omdat ze hun hele leven al tegenslagen hebben moeten overwinnen. Ook zien we vaak dat de samenwerking binnen een team verbetert omdat reguliere medewerkers zich anders gaan gedragen. Wel komt het voor dat de medewerkers aanvankelijk wat huiverig zijn. Maar als zij eenmaal iemand met een beperking hebben opgenomen, komt de groep juist voor hen op. Die integratie op de werkvloer helpt dus zeker om de acceptatie van mensen met een beperking in de maatschappij te vergroten.”

Terug naar nieuwsoverzicht