MVO Westland, ondernemen met je hart!

"De gun-factor is doorslaggevend voor het succes"

Inge Vermeulen - Directeur Patijnenburg

"Zie de waarde van de ander en verplaats je in de mens"

Dat is het advies van een oud-vluchteling aan ondernemers die overwegen om statushouders een kans te geven in hun bedrijf. In de Week van het Werk konden werkgevers ervaren wat statushouders als nieuwe groep werknemers voor hun bedrijf kunnen betekenen. Samen met partner VNO-NCW Westland-Delfland organiseerde MVO Westland een bijeenkomst en maakten tientallen werkgevers kennis met een aantal statushouders en ondernemers die met hen werken.

In Westland integreren via werk
Inge Vermeulen (directeur Patijnenburg en stakeholder MVO Westland) gaf een toelichting op de innovatieve aanpak die MVO Westland bij het project ‘Meetellen en Meedoen’ hanteert. “Wij zetten ons in om statushouders zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Werk is dé manier om mee te doen en te integreren in de Westlandse samenleving.” Op dit moment zijn er 38 statushouders aan de slag via een werkleertraject bij Patijnenburg/Werkstroom en volgen 10 statushouders een werkleertraject bij bedrijven. Vier statushouders zijn inmiddels doorgestroomd naar betaald werk.

Oud-vluchteling vertelt over zijn ervaring
Hoe vluchtelingen het ervaren om in ons land te integreren werd verteld door een Nederlander van Irakese afkomst die op zijn vijftiende naar Nederland kwam. “Ik ben geboren tijdens een aanval van het Irakese leger en heb twee oorlogen meegemaakt. Toen we naar Nederland vluchtten wilden we maar twee dingen, veiligheid en vrijheid. We hadden geen idee wat we konden verwachten, ik kende Nederland alleen van voetbal op tv.” De oud-vluchteling wist het mbo, hbo en een universitaire studie te doorlopen, maar kon alsnog moeilijk aan werk komen. “Wat mij geholpen heeft om een baan te vinden, is dat mensen in mij wilden investeren. Zo ben ik na acht maanden solliciteren via mijn netwerk in mijn huidige baan gekomen. Omdat iemand mij aanraadde en ik een kans kreeg. Dat is ook een tip die ik heb: benoem één persoon die in de statushouder investeert, die met hem op zijn eigen niveau praat.” Aan de werkgevers raadt hij aan om vooral de mens voorop te stellen. “Zie de waarde van de ander en verplaats je in de mensen.”

Match en extra begeleiding cruciaal voor slagen
Verschillende werkgevers in het Westland stellen hun bedrijf graag open voor statushouders. De aanwezige ondernemers kregen diverse voorbeelden, waaronder de inzet van de Best Fresh Group. Directeur Mart Valstar: “Binnen ons bedrijf zijn er veel mogelijkheden om aan de slag te gaan. Ook doen we als internationaal bedrijf zaken met het buitenland. Daarom willen we open staan voor mensen die hier naartoe komen. Als alle werkgevers zorgen dat 1% van hun bedrijf bestaat uit statushouders dan is iedereen geholpen. De mensen van MVO Westland leveren goed werk en bij ons zijn nu twee statushouders aan het werk. Onze ervaring is dat de match cruciaal is en de extra begeleiding die de mensen van MVO Westland krijgen.”

Bied statushouders een kans in uw bedrijf
Op dinsdag 27 september werd er na de diverse presentaties nog lang nagepraat over wat werkgevers kunnen doen, de ondersteuning die ondernemers en statushouders nodig hebben en de kansen die er zijn. Voor statushouders is het van grote waarde dat zij leren werken binnen Nederlandse bedrijven. Zo doen zij werknemersvaardigheden op en kunnen ze de Nederlandse taal echt toepassen, en dus integreren. Ondernemers die statushouders een werkleertraject willen aanbieden zijn zeer welkom! Als u contact opneemt met MVO Westland, gaan we samen met u kijken naar de mogelijkheden die passen bij uw bedrijf.

- Bekijk de reportage over deze bijeenkomst in het Week van het Werkjournaal.

Terug naar nieuwsoverzicht