MVO Westland, ondernemen met je hart!

"De gun-factor is doorslaggevend voor het succes"

Inge Vermeulen - Directeur Patijnenburg

MVO Westland haalt vervroegd jaardoel: werk voor 290 mensen

MVO Westland heeft in oktober 2016 al 100% van de te bemiddelen groep werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt weten te plaatsen. Uit de cijfers blijkt dat al 290 plaatsingen zijn gerealiseerd, dat is de complete doelstelling voor 2016. Daarnaast is de organisatie dit jaar veel meer mensen gaan begeleiden, onder andere langdurig werkzoekenden. In totaal gaat het om ongeveer 700 mensen, dat is het dubbele in vergelijking met 2015.

De gunstige resultaten die zijn behaald binnen het gemeentelijke actieplan ‘Focus op werk 2015-2018’ stemmen wethouder Mohamed el Mokaddem zeer tevreden. “In Westland kijken we naar wat mensen kunnen, niet naar hun beperkingen. Wij investeren in een aanpak die recht doet aan talenten van mensen. En dat werkt blijkens deze goede cijfers. Steeds meer mensen aan het werk. Daar heeft het college zich ook hard voor gemaakt samen met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Ik ben blij dat die inzet loont. We moeten deze stijgende lijn vasthouden. Ik roep ondernemers op zich aan te sluiten bij MVO Westland en werkzoekenden zich te melden. Aan het werk!”

Regulier werk voorop
Bij de bemiddeling is actief ingezet op het begeleiden naar regulier werk van iedereen met arbeidsvermogen. Zo zijn er in de afgelopen periode vier beschut werkplekken ingevuld en 46 Baanafspraken gerealiseerd. “Dat we nu al zo vroeg het jaardoel behaald hebben is een groot compliment voor het team Patijnenburg Re-integratie en Werkgeversdienstverlening,” zegt directeur Inge Vermeulen van Patijnenburg. “Daarnaast is dit het resultaat van publiekprivaat samenwerken. Zo hebben diverse van de meer dan honderd ondernemers waar MVO Westland mee samenwerkt actief bijgedragen aan het opnemen van meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

Meetellen en Meedoen
Een van de projecten die wordt uitgevoerd is ‘Meetellen en Meedoen’ om Westlandse statushouders te begeleiden naar werk. Gezien de grote afstand tot de arbeidsmarkt is voor deze doelgroep extra ondersteuning nodig op het gebied van taal en werk. Ook in het geval van dit project is de organisatie meer mensen gaan bemiddelen, in plaats van 78 statushouders worden er sinds april 2016, 87 mensen bemiddeld naar werk.

Actief verder in 2017
De onlangs goedgekeurde programmabegroting 2017-2020 van de gemeente Westland is positief over investeringen in het stimuleren van een duurzame arbeidsmarkt. De wens is om zoveel mogelijk mensen (inclusief mensen met een arbeidsbeperking) aan de slag te laten gaan bij reguliere werkgevers.

Foto: Een van de kandidaten die is geplaatst bij Stolze Installatietechniek BV te Maasdijk

Terug naar nieuwsoverzicht