MVO Westland, ondernemen met je hart!

"De gun-factor is doorslaggevend voor het succes"

Inge Vermeulen - Directeur Patijnenburg

Evaluatie Actieplan MVO 2020

MVO Westland zorgt samen met het Westlandse (georganiseerde) bedrijfsleven dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan werk worden geholpen. Investeren in mensen loont. Inmiddels hebben zich zo’n 100 ondernemers aangesloten en zijn partner geworden van MVO Westland. Onlangs is door de vertegenwoordigers VNO-NCW, MKB Westland, LTO Glaskracht Westland, NBBU en Patijnenburg het actieplan MVO 2020 geëvalueerd en zijn er diverse accenten aangebracht.

Het Westlandse Actieplan MVO 2020 beschrijft de volgende speerpunten:

• MVO in beeld brengen, houden en uitbreiden. Deelnemend ondernemersverenigingen vervullen de ambassadeursrol en gaan intensief met leden en branchegenoten in gesprek over MVO en hoe dit in de praktijk te brengen is;

• Als collectief (leer)werkplekken realiseren; deze leiden tot werkgelegenheid van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

• Bewustwording creëren bij ondernemers over hun verantwoordelijkheid over banen, werkervaring en ruimte en aandacht voor werknemers met mantelzorgtaken.

Uit de evaluatie bleek dat we goed op weg zijn. Wel willen de partners met meer energie nieuwe ideeën in de praktijk gaan brengen zoals:

Het bevorderen en faciliteren van speeddaten met speciale doelgroepen. Het zich actiever inzetten in de communicatie naar de diverse achterbannen waaronder het verspreiden van good practices. En tenslotte het meer in gezamenlijkheid communiceren en organiseren van bijeenkomsten

Terug naar nieuwsoverzicht