MVO Westland, ondernemen met je hart!

"De gun-factor is doorslaggevend voor het succes"

Inge Vermeulen - Directeur Patijnenburg

Westlandse transportsector gaat vraag en aanbod arbeidsmarkt stroomlijnen

Brancheplatform Transport MVO Westland:

Westlandse transportsector gaat vraag en aanbod arbeidsmarkt stroomlijnen

Onlangs zijn deskundigen en koplopers uit de Westlandse transportbranche samengekomen. Tijdens deze interactieve sessie besprak de groep trends en ontwikkelingen binnen de transportsector. Belangrijkste uitkomst is dat de platformleden samenwerken noodzakelijk vinden voor een gezonde Westlandse arbeidsmarkt. Er zijn al verschillende initiatieven.
De landelijke trend in de transportsector is een hoge mate van vergrijzing onder de chauffeurs, maar tegelijkertijd zijn de transportbedrijven groeiend. Vooruitkijkend naar de arbeidsmarkt van 2020 ziet brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) een tekort ontstaan van ongeveer 30.000 chauffeurs. Ook in het Westland is de vraag naar chauffeurs zeer groot. Projectleider Edwin Zuidgeest faciliteert namens Patijnenburg het Westlandse Brancheplatform en geeft aan de koe bij de horens te vatten. “Tijdens een eerdere branchebijeenkomst is het belang van het (dreigende) chauffeurstekort al aangekaart en zijn verschillende lokale en landelijke initiatieven ingezet en de krachten gebundeld. Het eerste tastbare voorbeeld was de Talentendag Transport en Logistiek bij DON Opleidingen in Naaldwijk van 25 april jl.

Blijvend contact
Daarnaast zetten leden zich op alle manieren in om de instroom in de sector te bevorderen en te benadrukken. Er worden vervolgbijeenkomsten van het brancheplatform georganiseerd om meer mogelijkheden te onderzoeken en verdere ideeën uit te werken. Volgens de leden is het essentieel dat werkgevers in de sector met elkaar en met publieke partijen in gesprek zijn. Het bundelen van deze krachten draagt bij aan het verbeteren van het ondernemersklimaat, een gezonde arbeidsmarkt, het vergroten van de werkgelegenheid en het verminderen van het aantal uitkeringsgerechtigden.
Deelnemers, trends en cijfers
Aan deze bijeenkomst van het Brancheplatform Transport is een bijdrage geleverd door toonaangevende Westlandse transportondernemers, Westland Marketing, DON Opleidingen, het Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL), TLN en Patijnenburg. In oktober staat de volgende bijeenkomst gepland. In de tussentijd neemt STL (met ondersteuning van Patijnenburg) het initiatief om een inloopavond te organiseren waarbij Westlanders krijgen uitgelegd welke mogelijkheden de transportsector te bieden heeft. De werkgevers van het brancheplatform sluiten aan om voorlichting te geven en om in te kunnen zoomen op één van de vele takken van sport binnen de transportsector.

Terug naar nieuwsoverzicht