MVO Westland, ondernemen met je hart!

"De gun-factor is doorslaggevend voor het succes"

Inge Vermeulen - Directeur Patijnenburg

Brancheplatforms MVO Westland maken vaart

De arbeidsmarkt verandert in sneltreinvaart. Vraag en aanbod lijken daarbij steeds verder uit elkaar te lopen. Om die reden heeft MVO Westland het initiatief genomen tot het inrichten van een viertal brancheplatforms op het gebied van transport, glastuinbouw, techniek en logistiek. Inmiddels zijn de brancheplatforms in de eerste drie sectoren van start gegaan.

In de brancheplatforms van MVO Westland werken Westlandse werkgevers en publieke partijen als gemeente, brancheorganisaties en opleidingen met elkaar samen op basis van gelijkwaardigheid om arbeidsmarktvraagstukken van nu en in de toekomst te vervullen. Patijnenburg neemt de rol van aanjager van deze platforms op zich door te adviseren, kennis over te dragen, congressen en bijeenkomsten te organiseren en de communicatie te verzorgen. In deze special van de MVO Westland Nieuwsbrief leest u waar de

In de brancheplatforms komen deskundigen en koplopers uit de desbetreffende Westlandse branche samen. Tijdens deze interactieve sessies bespreken zij de trends en ontwikkelingen binnen de sector. Belangrijkste uitkomst is dat de platformleden samenwerken noodzakelijk vinden voor een gezonde Westlandse arbeidsmarkt, omdat de vraag nu hoger is dan het aanbod.
De landelijke trend op de arbeidsmarkt is een die van vergrijzing, maar tegelijkertijd is de vraag vanuit bedrijven naar goed en gekwalificeerd personeel groeiend. Daarnaast zetten leden zich op alle manieren in om de instroom in de sector te bevorderen en te benadrukken. Er worden vervolgbijeenkomsten van het brancheplatforms georganiseerd om meer mogelijkheden te onderzoeken en verdere ideeën uit te werken. Voor de brancheplatforms is het essentieel dat werkgevers in de sector met elkaar en met publieke partijen in gesprek zijn. Het bundelen van deze krachten draagt bij aan het verbeteren van het ondernemersklimaat, een gezonde arbeidsmarkt, het vergroten van de werkgelegenheid en het verminderen van het aantal uitkeringsgerechtigden.

Terug naar nieuwsoverzicht