MVO Westland, ondernemen met je hart!

"De gun-factor is doorslaggevend voor het succes"

Inge Vermeulen - Directeur Patijnenburg

Startbijeenkomst Brancheplatform Glastuinbouw

Ondernemers in de glastuinbouw investeren in nieuwe innovatieve productiemethoden, maar welke mensen werken straks in deze sector? Zijn dat - nog altijd - veel arbeidsmigranten of wordt er iets anders gevraagd binnen de bedrijfsprocessen? De Westlandse arbeidsmarkt verandert snel en daar willen toonaangevende tuinbouwondernemers op voorbereid zijn. Na inventarisatie en verkennende gesprekken met vertegenwoordigers van LTO Nederland, LTO Glaskracht, TJW, KP Holland, Gezond beleid, Prins Orchidee, Lans, gemeente Westland en Lentiz Onderwijsgroep zijn de koplopers in tuinbouwsector bijeen gekomen tijdens de startbijeenkomst van het Brancheplatform Glastuinbouw. Door de deelnemers werd gesproken over de uitdagingen op de (toekomstige) arbeidsmarkt in de sector. Conclusie van de discussie was dat er sprake is van een heel scala aan initiatieven voor instroom en behoud van (nieuw) personeel in de glastuinbouw, maar dat het overzicht en de regie hierover sterk wordt gemist. Afgesproken is dat de inventarisatie van alle initiatieven door LTO Glaskracht en Patijnenburg tijdens de vervolgbijeenkomst in het najaar zal worden gepresenteerd. Daar zullen ook de verder te ondernemen stappen worden besproken.

Terug naar nieuwsoverzicht