MVO Westland, ondernemen met je hart!

"De gun-factor is doorslaggevend voor het succes"

Inge Vermeulen - Directeur Patijnenburg

Match van de Maand: Luam bij Koppen & Van Eijk

Naaldwijk – Een passende baan laat mensen groeien. Het leidt tot economische zelfstandigheid, tot integratie, brengt structuur in het leven, bevordert gezondheid en welzijn en versterkt de persoonlijke ontwikkeling. Veel aansprekende Westlandse bedrijven maken inmiddels werk van hun sociale betrokkenheid. Ze geven werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans. Maandelijks wordt in deze rubriek een geslaagde ‘match’ tussen vraag en aanbod belicht.
Onder het mom van ‘hoe langer iemand thuis zit, hoe groter de kans dat iemand thuis blíjft zitten’, zet MVO Westland vol in op het intensief begeleiden en bemiddelen van onder andere statushouders richting werk. Cruciaal in dit proces is de rol van werkgevers. Het Westland telt ruim honderd werkgevers die ondernemen met hun hart. Van Koppen & Van Eijk is een uitzendbureau dat al jaren mensen, die aan zijlijn van de arbeidsmarkt staan, koppelt aan bedrijven die werknemers nodig hebben. “Werken is meedoen”, aldus directeur Peter van Koppen.

Dat het hebben van een werk(ervarings)plek en collega’s een grote bijdrage levert aan het netwerk dat nodig is voor integratie, wordt ook beaamd door Luam uit Eritrea. Twee jaar is ze nu in Nederland en naast het volgen van een inburgeringscursus, werkt zij sinds vier maanden in de schoonmaak bij voetbalvereniging Verburch. Drie middagen per week is zij op het sportcomplex aan de Arckelweg in Poeldijk te vinden. Ze is Van Koppen & Van Eijk dankbaar voor de geboden kansen. “Het werk bevalt tot nu toe vrij goed.” Vooral de woon-werkafstand vindt Luam ideaal; slechts vijftien fietsminuten vanuit Wateringen. Luam heeft de ambitie om in september te starten met een opleiding Horeca en Voeding. “Of dit gaat lukken weet ik nog niet, maar het is wel de bedoeling.”

Sinds de komst van de Participatiewet vraagt de overheid van werkgevers dat zij betaalde arbeidsplaatsen beschikbaar stellen of creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, de zogenaamde ‘Inclusieve Arbeidsmarkt’. De Quotumwet dient als spreekwoordelijke stok achter de deur. De regeling is weliswaar leidend, maar volgens Peter van Koppen is de winst door ‘zorgvriendelijk werkgeverschap’ zeker niet te onderschatten.
Bij Van Koppen & Van Eijk doet de krapte op de arbeidsmarkt zich momenteel voelen. “We zitten in de productie sfeer. Het vormt voor ons een steeds grotere uitdaging personeel te werven. Ook tijdelijke arbeidsmigranten die in Nederland willen komen werken zijn steeds moeilijker te vinden. Een direct gevolg van de afnemende werkloosheid in Polen. Met gemak kunnen we dus nog meer mensen uit de ‘kaartenbak van werkzoekenden’ halen. Voorwaarde is wel dat zij gemotiveerd en betrouwbaar zijn; het zijn de belangrijkste criteria waarop wij selecteren.” “We hebben een goede relatie met MVO Westland”, vult vestigingsmedewerkster Marlous Meerman aan.

“De accountmanagers denken goed mee in het vinden van de juiste persoon voor het desbetreffende werk en schakelen waar nodig snel.”

Terug naar nieuwsoverzicht