MVO Westland, ondernemen met je hart!

"De gun-factor is doorslaggevend voor het succes"

Inge Vermeulen - Directeur Patijnenburg

Uitkomsten Valentijnsontbijt MVO Westland; 'Statushouders lust of last voor de arbeidsmarkt?'

Ondernemen met je hart! Dat is dé slogan van MVO Westland. Om deze uitspraak kracht bij te zetten, organiseert deze netwerkorganisatie op Valentijnsdag jaarlijks onder andere een Valentijnsontbijt. Zo ook dit jaar op 14 februari. Het thema was dit keer: ‘Statushouders, lust of last voor de arbeidsmarkt?’ De bijna 75 deelnemers kwamen onder meer uit het bedrijfsleven. Daarnaast waren burgemeester Van Ardenne, diverse wethouders en raadsleden, uitzendbureaus en opleiders aanwezig. Bovendien waren er interessante uitkomsten.

Met de Mentimeter konden de deelnemers met hun eigen gsm meestemmen over diverse stellingen over dit onderwerp. Opvallende uitkomsten uit deze enquête waren dat bijna driekwart van de aanwezige Westlandse werkgevers aangeeft om nu en in de behoefte te hebben aan nieuw personeel. De helft van deze groep geeft aan dat zij al met statushouders werkt. Op de vraag of statushouders geschikt zijn om in de personeelsbehoefte te voorzien denkt 50 procent van wel en kan een derde het nu niet inschatten. Daarnaast konden de deelnemers meedoen aan een workshop over interculturele communicatie. Er kon worden genetwerkt en natuurlijk werd er genoten van een smakelijk ontbijt. Wat statushouders betreft: Patijnenburg heeft in 2017 383 mensen geplaatst, waarvan 62 statushouders (zie ook vorig nieuwsbericht). Dat is een groot aantal. Ook deze groep is inmiddels heel belangrijk. Partijen hebben elkaar nu en in de toekomst keihard nodig om in het Westland een aantrekkelijk economisch perspectief te behouden. Patijnenburg speelt daar uiteraard graag een rol in.

Terug naar nieuwsoverzicht