MVO Westland, ondernemen met je hart!

"De gun-factor is doorslaggevend voor het succes"

Inge Vermeulen - Directeur Patijnenburg

Startsein gegeven voor campagne Rob's MVO Challenge

Op donderdag 1 april 2021 is het startsein gelost voor de campagne ‘Rob’s MVO Challenge’. Tot 1 december 2021 neemt presentator Rob Veenman, bekend van vele Tv-programma’s en publieke optredens, de uitdaging aan van MVO Westland, ondernemen met je hart, om in deze periode minimaal 50 nieuwe MVO-partnerbedrijven te werven.

MVO Westland bestaat bijna 10 jaar. Daarom is het nu de hoogste tijd voor iets nieuws; Rob’s MVO Challenge. Door aan te haken op coronatijd waarin we meer naar elkaar omkijken, willen we met deze campagne een boost geven aan MVO Westland. In de speciale campagneauto van Rob’s MVO Challenge bezoekt hij Westlandse bedrijven die mensen een kans (willen) geven op de arbeidsmarkt. Het gaat daarbij om mensen die nu moeilijk aan een baan komen. Bij het aangaan van Rob’s Challenge worden deze bedrijven door Rob op zijn onnavolgbare en enthousiasmerende manier in het zonnetje gezet. Rob’s MVO Challenge wordt ondersteund door MVO Westland en Patijnenburg alsmede door MKB Westland, VNO-NCW Westland-Delfland, LTO Glastuinbouw Westland en de WOS, die hier ook de nodige exposure aan geven. En ook de Westlandse bedrijven Beukers Toyota en Tip Top Reclame werken belangeloos mee.

Aansluiting bij MVO Westland biedt bedrijven voordelen als ondersteuning bij werving, selectie en begeleiding van nieuwe werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt. Ook kunnen zij advies krijgen over de inzet van regelingen en subsidies op dit terrein en zijn zij hiermee lid van een sociale netwerkclub met door het jaar heen diverse informatieve (netwerk-)bijeenkomsten. Bedrijven kunnen MVO-partner worden door mensen een kans te geven op een betaalde baan. Of door het uitbesteden van werk aan of het afnemen van diensten bij Patijnenburg. Westlandse bedrijven met het hart op de goede plaats worden uitgenodigd om mee te helpen om Rob’s MVO Challenge tot een succes te maken. Zij kunnen zich hiervoor aanmelden bij het campagneteam van Rob Veenman, Saskia Born en Marieke Sparreboom via tel. 06 – 18 87 49 60, rob@robsmvochallenge.nl.

Volg ons op www.robsmvochallenge.nl

Terug naar nieuwsoverzicht