MVO Westland, ondernemen met je hart!

"Je moet als groot bedrijf in de regio laten zien wat je kan betekenen"

Elmer Krul- Rexnord Flattop

"Het voelt goed en ze leveren perfecte kwaliteit"

Rob Baan - Koppert Kress

Ambassadeurs van MVO Westland spreken zich uit

MVO Westland is een publiek-private samenwerking waarbij overheid en bedrijfsleven nauw met elkaar optrekken. Daarbij hebben werkgevers en medewerkers van MVO Westland een gedeelde missie: zoveel mogelijk mensen aan werk helpen en daarmee ook de economie versterken. De ambassadeurs van MVO Westland ondernemen vanuit hun hart en verspreiden die houding in de regio. Een aantal ambassadeurs spreken zich hieronder uit.

Piet Vreugdenhil

Wethouder gemeente Westland

‘Een Westland zonder Patijnenburg? Ondenkbaar!’ De gemeente Westland en Patijnenburg bieden ondernemers hierbij ondersteuning en begeleiding. Het is onze gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid om werk van werk te maken!’

Remmert Keizer

GJ Personeelsdiensten

‘Ik was er nooit ingestapt als het alleen maar een handtekening was geweest en daarna niets meer. We hebben als ondernemers met elkaar afgesproken dat we een bepaald percentage van de SW-doelgroep aan werk helpen. Ondernemers spreken elkaar er ook op aan.’